RSS

Tag Archives: ใบขับขี่

ต่อใบขับขี่ต้องใช้อะไรบ้าง

ใบขับขี่เป็นสิ่งที่คนใช้รถใช้ถนนต้องมีติดตัวอยู่เสมอ แต่กว่าจะได้มาทุกคนต้องใช้เวลาทั้งการทดสอบในภาคต่างๆ ทั้งสอบใบขับขี่ข้อเขียน ภาคปฏิบัติ  นอกจากนี้แล้วเมื่อได้มาแล้วใบขับขี่จะมีวันหมดอายุ ดังนั้นเมื่อได้ใบขับขี่มาแล้วควรที่จะดูวันหมดอายุด้วย ไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาในการขอทำใบขับขี่ใหม่ตั้งแต่เริ่มแรกเลย สำหรับผู้ที่ได้ใบขับขี่ครั้งแรก บัตรจะมีอายุเพียง 2 ปี ซึ่งจะเป็นใบขับขี่ชั่วคราว เมื่อหมดอายุจะต้องไปต่อใหม่ ในการต่อใบขับขี่นั้นขั้นตอนก็จะคล้ายๆการทำครั้งแรก คือการทดสอบสมรรถภาพ การอบรบความรู้เรื่องกฎจราจรต่างๆ แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือจะไม่ได้สอบสอบภาคปฏิบัติ เหมือนตอนแรก แต่หากใบขับขี่หมดอายุนานเกินไปจนเลยเวลาที่กำหนด ต้องขอใบขับขี่ใหม่เท่านั้นซึ่งก็คือการเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลย ดังนั้นเราควรที่จะใส่ใจในเรื่องของวันหมดอายุของบัตรด้วย

สำหรับผู้ที่ต่อใบขับขี่จากตอนแรกจะมีอายุเพียง 2 ปี เมื่อทำการต่อเสร็จแล้วใบขับขี่ที่เรามาจะมีอายุ 5 ปี ซึ่งก็ถือว่านานพอสมควร และเมื่ออายุครบ 5 ปีแล้วนั้นเราจะต้องไปต่ออายุอีกครั้ง ไปเรื่อยๆ ซึ่งก็จะได้ใบขับขี่ 5 ปี ต่อไปเรื่อยๆ ดังนั้นสำหรับผู้ที่มีใบขับขี่ควรที่จะดูวันหมดอายุให้ดี จะได้ไม่ต้องเสียทั้งเงิน และเวลาในการไปเริ่มทำใบขับขี่อีกครั้ง

โฆษณา
 

ป้ายกำกับ: , ,